آخرین دوره ها :

  • آغاز دوره فشرده ICDL از یکشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ توسط استاد جمالی

  • شروع دوره جدید آموزش فوتوشاپ دوشنبه ۹۶/۴/۱۲ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح توسط استاد همتیان
  • شروع دوره جدید آموزش تدوین (‌پریمیر ) از سه شنبه ۹۶/۴/۱۳ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح توسط استاد زمانی
  • شروع دوره جدید کلاس مهارتهای مفاهیم پایه و ویندوز از روز شنبه ۹۶/۴/۱۷ ساعت ۶ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر توسط استاد سعیدمحمدی