مرحله ۱  SE  مجموعه ۲۳ جلسه

قیمت: ۵۵۲۰۰۰ تومان

 

توانایی کار با محیط زبان برنامه نویسی ( ۱ جلسه )

آشنایی با مفهوم شی گرایی ( ۳ جلسه )

توانایی تعریف عبارات و دستورات ( ۳ جلسه )

توانایی کار با اشیاء ( ۳ جلسه )

توانایی کار با آرایه ها ، شرط ها و حلقه ها ( ۳ جلسه )

توانایی کار با گرافیک ها ، قلم ها ، رنگ ها ( ۲ جلسه )

توانایی کار با ورودی و خروجی ( ۲ جلسه )

Array  و Array List  ( ۲ جلسه )

طراحی کلاس ها ( ۳ جلسه )

ایجاد متدها ( ۱ جلسه )

 

مرحله ۲   SE: مجموعا ۱۶ جلسه

قیمت : ۳۸۴۰۰۰ تومان

توانایی ایجاد تصاویر متحرک در جاوا ( ۲ جلسه )

polymorphism and interface ( 3 جلسه )

مدیریت تغییرات ( ۱ جلسه )

Inheritance  ( وراثت )  ( ۳ جلسه )

سطوح دسترسی کلاس ها ( ۲ جلسه )

آموزش کار با JDBC  یا دیتابیس در جاوا ( ۴ الی ۵ جلسه )

 

دوره کامل جاوا  SE :

۹۳۶۰۰۰ تومان