مهارت های پایه

۳۲۰٫۰۰۰ تومان

 

ICDL پایه شامل مهارت های :

Computer Essential  ( مبانی و  ویندوز )

Online Essential  ( اینترنت )

واژه پرداز  Word

Spreadsheets  ( اکسل )

۳۲۰٫۰۰۰ تومان

 

presentation ( پاورپوینت )

Using Database ( اکسس )

۱۶۰٫۰۰۰ تومان

 

مجموع هفت مهارت : ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

مدت زمان دوره :  ۳۰ جلسه