دوره فشرده آموزش پاورپوینت و اکسس در تاریخ ۹۶/۷/۲۲ هزینه دو مهارت با تخفیف ویژه  ۱۵۰۰۰۰ تومان   دوره فشرده مهارت های فوق ، هر کدام در دو جسه ۳ ساعته در آموزشگاه دارالفنون برگزار می گردد.  

Categories: آموزشی, اخبار