دوره فشرده آموزش پاورپوینت و اکسس در تاریخ ۹۶/۷/۲۲

هزینه دو مهارت با تخفیف ویژه  ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

دوره فشرده مهارت های فوق ، هر کدام در دو جسه ۳ ساعته در آموزشگاه دارالفنون برگزار می گردد.

 

Categories: آموزشی, اخبار