دوره مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه ویژه کارکنان دولت

دوره مهارتهای اداری کار با رایانه  از دوره های مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد  که مجوز برگزاری آن برای مراکز بنیاد گرفته شده است . این دوره ۲۲ ساعت می باشد و برای عموم کارکنان دولت قابل اجرا است .

مدیران محترم مراکز با رایزنی وارتباط با ادارات و سازمان های دولتی می توانند این دوره را برگزار نمایند .

واژه پردازی پیشرفته ، صفحه گسترده پیشرفته ، ارائه مطلب پیشرفته و آشنایی و کار با سیستم های اتوماسیون اداری وسامانه های ملی و دستگاهی از مهمترین سرفصل های این دوره می باشد.

فهرست کامل سرفصل های این دوره به صورت ضمیمه در لینک ذیل موجود می باشد.

Categories: اخبار