پروژه ی آموزش مهارت های رایانه ، ویژه سوادآموزان نهضت سواد آموزی استان قم

که از زمستان سال گذشته

توسط نمایندگی بنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران در قم آغاز شده بود

در نیمه خرداد امسال  به اتمام رسید …

Categories: اخبار